Woningstichting Het Grootslag – Nieuwbouw 18 zorgappartementen Hoorn

Het Project

Woningstichting Het Grootslag en Esdegé-Reigersdaal hebben begin 2022 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van achttien zorgappartementen aan de zuidkant van de Hoornse wijk Kersenboogerd. De woningstichting wil een permanent gebouw met gelijkvloerse appartementen neerzetten. De zorginstelling wil de appartementen huren voor de eigen cliënten. Het aantal oudere cliënten groeit en Esdegé-Reigersdaal wil iedereen een goede (woon)plek geven in de eigen omgeving.

TPAHGA architecten heeft voor in de verkennende fase een programma van eisen en een schetsplan opgesteld. De uitwerking bevindt zich op het braakliggende terrein aan de Reaal/Lageweg.

 

Bouwteam

In bouwteam zal Scope het traject verder begeleiden om samen met de architect, constructeur, installatie-adviseur, en aannemer de ontwikkelplannen verder uit te werken tot een Definitief Ontwerp. Ook zal in samenwerking met gemeente Hoorn de buurtparticipatie worden opgezet. Voordat de plannen worden ingediend zal ook onderzoek verricht worden naar de impact op flora en fauna, veiligheid en omgevingsgeluid.

 

Bijdrage Scope

Bijdrage Scope

Scope verzorgt namens Het Grootslag het projectmanagement vanaf het voortraject tot en met de uitvoeringswerkzaamheden. Onderdelen van de opdracht betreffen:

  • VO/DO: ontwerpcoördinatie VO en DO.
  • DO/TO: bewaken budgetten, voortgang en toetsen van het ontwerp aan PvE tijdens ontwerpproces en definitief maken;
  • Coördineren werkzaamheden t.b.v. aanpassing bestemmingsplan;
  • Selectie bouwteam aannemer verzorgen;
  • Directievoering en toezicht tijdens sloop en bouw.