Planning
managen en monitoren

Planning

Om het aspect tijd van een project goed te kunnen managen en monitoren is een heldere en realistische planning van groot belang. U kunt Scope in schakelen om een projectplanning op te stellen. Dit kan zijn van het begin tot en met het einde van een project of voor een bepaalde projectfase. In de planning zijn alle benodigde stappen opgenomen die nodig zijn om een bepaald (eind) doel te halen. Met een planning wordt tevens inzicht verkregen of er voldoende capaciteit is aan mensen en middelen. Planningen kunnen versterkt worden met mijlpalen waarop taken gereed dienen te zijn. Voor het maken van planningen wordt het programma MS-project gebruikt.