Kostenmanagement
Ons advies

Kostenadvies

Kostenadvies is een specialisme. Ons kostenadvies richt zich op vrijwel alle marktsegmenten en wij bedienen een breed scala aan klanten van gemeenten tot corporaties. Onze bouwkostenadviseurs brengen gedegen calculaties en kostenadviezen uit in verschillende stadia van het bouwproces (van initiatief tot en met onderhoud). Daarnaast verzorgen wij risicoanalyses, budgetbewaking, haalbaarheid- en scenariostudies en rapportages voor externen. Dit alles met als doel dat er met behulp van onze adviezen een gedegen besluit kan worden genomen.

Onderscheidend

Scope onderscheidt zich in de markt op het gebied van kostenadvies. Enerzijds zijn wij tijdens de hele ontwikkelcyclus actief en anderzijds geven wij ook actief sturing aan de optimale verhouding tussen kosten en kwaliteit gedurende het ontwerpproces. De ambitie en mogelijkheden van onze opdrachtgevers zijn hierin de leidraad van ons advies.

Actuele kennis

De actuele kennis uit de markt wordt bij Scope verkregen door het calculeren van aannemersbegrotingen en contractbegrotingen voor marktpartijen in de regio. Op deze wijze is voor Scope geborgd dat er actuele marktkennis binnen de organisatie aanwezig is en onze kostendeskundigen met de marktontwikkelingen mee kunnen bewegen.

Diensten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Projectmanagement

Scope begeleidt u met ontwikkelings-, nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten

Scope draagt zorg voor het totale project en contracteert de benodigde partijen.

Vastgoedmanagement

De exploitatie van bestaand vastgoed is een expertiseveld dat heden ten dage, terecht, steeds meer aandacht krijgt.

Scope heeft een langdurige en gedegen ervaring in het adviseren van vastgoedbeheerders.

Kostenmanagement

Kostenadvies is een specialisme. Ons kostenadvies richt zich op vrijwel alle marktsegmenten.

Onze bouwkostenadviseurs brengen gedegen calculaties en kostenadviezen uit in verschillende stadia.

Duurzaamheid

Om te besparen op uw energierekening en milieuvervuiling tegen te gaan!

Gezamenlijk worden de doelstellingen geformuleerd en vertaald in een aantal verbeterscenario’s.