Gemeente Drechterland – Bouwprojectmanagement nieuwbouw MFA Schellinkhout

Het Project

In juni 2020 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) en woningbouw in Schellinkhout. Op het huidige sportveld worden 46 woningen gerealiseerd en op de locatie van het dorpshuis en de school komt de MFA.

De multifunctionele accommodatie bestaat uit een nieuw dorpshuis, een binnensportzaal (dorpszaal) en een sportveld, een nieuwe plek voor de Jan Luykenschool en kinderopvang van Berend Botje. Daarnaast worden op de dorpshuislocatie tien appartementen gebouwd voor senioren.

Klik hier voor het nieuwsbericht Gemeente Drechterland

Klik hier voor het schetsontwerp en het procesverloop

Historie

Het burgerparticipatie project Vitale dorpen in Drechterland heeft sinds de start in 2015 al verschillende successen opgeleverd. In 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de uitwerking van een paar grootschaligere plannen zoals voor de ontwikkeling van het dorpscentrum van  Schellinkhout. Projecten die met de inbreng van inwoners tot stand zijn gekomen.

Gemeente Drechterland heeft a.d.h.v. deze ideeën een multifunctionele accommodatie (MFA) ontwikkeld in deelgemeente Schellinkhout. Achter de huidige school wil de gemeente een terrein voor buitensporten maken.

In MFA komen belangrijke functies samen.

Wethouder Te Grotenhuis is erg blij dat hij  samen met de besturen van de basisschool en de kinderopvang een intentieovereenkomst heeft ondertekend om samen de MFA te realiseren: “Schellinkhout krijgt een prachtig gebouw waar alle belangrijke functies samenkomen.”

Met alle betrokkenen, allianties, omwonenden en gebruikers is gewerkt aan ruimtelijke schetsen voor zowel de sportveldlocatie als de dorpshuislocatie. De ‘tips en tops’ zijn meegenomen in het voorstel dat door de gemeenteraad is vastgesteld.

Scope Bouwmanagement was in de initiatiefase verantwoordelijk voor de procesinrichting om tot besluitvorming te komen. Het proces heeft de producten opgeleverd die een definitief besluit van de raad wat betreft realisatie en financiering mogelijk maakte, zoals een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE), een beeldkwaliteitsplan, schetsontwerp en een kostenbegroting.  In het vervolgtraject is  Scope verantwoordelijk voor het bouwmanagement tijdens de realisatie van een MFA te Schellinkhout: de projectleiding en directievoering/toezicht tijdens de voorbereiding, bouw, oplevering en nazorg van de MFA en het opstellen van een beheerplan voor de MFA.

play