Rijnhart Wonen – Project “Verbetering Achterpaden”
Project "verbetering Achterpaden"

Start Pilot project

Rijnhart Wonen heeft haar ambities met betrekking tot groot onderhoud en mogelijk klimaat adaptief maken van de achterpaden als project opgepakt en geld gereserveerd om in 2023 te starten met een viertal complexen.

Bijdrage Scope

Kennis van projecten

Aangezien Scope al kennis en ervaring heeft met soortgelijke projecten wil Rijnhart samen met Scope versneld invulling geven aan het verbeteren van de achterpaden voor een aantal complexen.

Scope heeft in samenwerking met Rijnhart Wonen Quickscan onderzoeken uitgevoerd op 4 locaties. Aan de hand van de resultaten van deze 4 pilotprojecten zijn er 3 nu in realisatie.

Wat gaat er gebeuren

Rijnhart Wonen gaat het achterpad opknappen en klimaatadaptief maken. Dit betekent dat het regenwater niet meer afvoeren naar het gemengd riool, maar dat het wordt opvangen in het schoonwaterriool van de gemeente Leiderdorp. Het schone regenwater komt dan terecht in sloten en meren in de buurt. Aan de voorkant van de woningen wordt het regenwater al opgevangen in het schoonwaterriool van de gemeente Zoeterwoude. Rijnhart neemt tijdens de achterpaden renovatie ook de straatkolken en de bestrating mee.