Duurzaamheid
Gezonde gebouwen

Duurzaamheid in de gebouwde omgeving

Duurzaamheid in de gebouwde omgeving wordt vaak vertaald naar verbetering van de energieprestatie van gebouwen. Maar we kunnen het perspectief nog verder doortrekken: duurzaam bouwen en leven in het juiste perspectief.

Bij elke keuze wordt de afweging gemaakt of de oplossing praktisch uitvoerbaar is, welke verbetering t.a.v. het milieu het oplevert, welke kosten er mee gepaard gaan en of er een acceptabele terugverdientijd is, maar ook of het een gezond gebouw is voor de eindgebruiker.

Scope kan u bij iedere bouwactiviteit aangeven welke maatregelen u kunt toepassen, die u en het milieu winst op kunnen leveren. Door in een vroeg stadium mee te denken komt men tot een bouwkundige planvorming waarin in hoge mate rekening is gehouden met het toekomstige binnenklimaat en de mogelijke moderne technieken.
Op deze manier zijn we (samen met de architect) in staat om het gebouw bouwkundig klaar te maken voor toepassing van energiezuinige en energiebesparende technieken, die uiteindelijk resulteren in een beter binnenklimaat en een leefbaarder gebouw, dit in combinatie met een zeer gunstige Energie Prestatie (EP).

Scope heeft zowel BREEAM expert Nieuwbouw en renovatie als BREEAM expert In-Use in huis.