Energieadvies
advies

Besparen

Om te besparen op uw energierekening en milieuvervuiling tegen te gaan kunnen wij voor u een persoonlijk advies opstellen voor verbetering van de energieprestatie. Gezamenlijk worden de doelstellingen geformuleerd en vertaald in een aantal verbeterscenario’s. Bij de scenariostudie wordt als eerste gekeken hoe energieverliezen kunnen worden verminderd. Aansluitend wordt gekeken hoe het resterende (gebouwgebonden) energieverbruik zo duurzaam, schoon en efficiënt mogelijk kan worden ingezet. De scenario’s worden tegen elkaar afgewogen op energiebesparing, investering en terugverdientijd, onderhoud, exploitatie en comfort. Bij (vrijwel) identieke woningen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van representativiteit.

gebouwbeheerder

Utiliteitsbouw

Binnen utiliteitsgebouwen is veelal een professionele gebouwbeheerder verantwoordelijk voor het gebouw. Tijdens een intakegesprek wordt door de EPA-U adviseur de ambitie op strategisch niveau besproken met de daarbij behorende kaders en randvoorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld zijn kostenverlaging energielasten, milieuethiek, imago of eisen vanuit wet- en regelgeving.

Het berekenen en opstellen van het energielabel en maatwerkadvies voor utiliteitsgebouwen is complexer dan in de woningbouw. Een utiliteitsgebouw is vaak opgedeeld in verschillende energiesectoren met meerdere gebruiksfuncties. Er moet rekening gehouden worden met een diversiteit aan installaties voor luchtbehandeling, koeling, verwarming, verlichting, bevochtiging e.d. Daarnaast zijn er regelinstallaties aanwezig afgestemd op de bezettingsgraad en de gebruikstijden. Om een goed inzicht te krijgen wordt de EPA-opnemer tijdens de opname bijgestaan door een technisch gebouwbeheerder. Ook de aanwezigheid van up-to-date revisiebescheiden is van toegevoegde waarde.

maatwerkadvies

EPA-berekening

Voor het opstellen van een maatwerkadvies moeten de waardes voortkomend uit de EPA-berekening vergeleken worden met het werkelijke energieverbruik. Om zo dicht mogelijk in de buurt van de werkelijkheid te komen zal de adviseur de zogenoemde fitfactoren nauwkeurig moeten afstemmen op de werkelijk aanwezige installaties en het gebruikersgedrag. Daarna wordt net als bij de woningbouw een aantal scenariostudies opgesteld met verbetermaatregelen aansluitend op de doelstellingen van de organisatie. In het advies wordt rekening gehouden met de restlevensduur van installaties en gebouwonderdelen en toekomstig planmatig onderhoud.

Indien gewenst kan Scope ook de voorbereiding en uitvoering van de energetische verbetermaatregelen coördineren en advies geven omtrent inzet van duurzame installaties en mogelijke subsidies.