Duurzaamheid en subsidies
Stimulering

Subsidie regelingen

Een gezonde leef- en werkomgeving is belangrijk. Niet alleen moeten we rekening houden met onszelf, maar ook met onze omgeving en ons milieu. Om de Nederlandse ondernemer aan te sporen om zijn bedrijf, het pand, het proces en de bedrijfsvoering te verduurzamen, zijn er diverse subsidieregelingen. Zo kunt u subsidie krijgen voor investeringen van LED-verlichting tot zonnepanelen en van isolatie tot biomassaverbrandingsinstallatie, en alles wat er tussen in zit. Er zijn investeringssubsidies die de aanschaf van energie- of milieubesparende middelen stimuleren, maar ook subsidies die het opwekken van groene stroom financieren.

 

Voorbeelden van subsidies:

  • De Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • De Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  • Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)
  • Investeringssubsidie Duurzame Energieproductie (ISDE)

Indien gewenst kan Scope ook de voorbereiding en uitvoering van de energetische verbetermaatregelen coördineren en advies geven  over inzet van duurzame installaties en mogelijke subsidies.