Woningstichting Het Grootslag – Projectmanagement nieuwbouw MFA Westwoud
Nieuwbouw MFA Westwoud

Het Project

Nadat Scope een onderzoek (zie project ) heeft uitgevoerd naar de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie (MFA) voor de Gemeente Drechterland in deelgemeente Westwoud is Scope gecontracteerd voor het uitvoeren van het projectmanagement van contractfase t/m start bouw met als bouwheer Woningstichting Het Grootslag.

Bijdrage Scope

Scope is verantwoordelijk voor het projectmanagement t/m realisatie van de nieuwbouw.

A. Architectenselectie en uitwerking VO;

B. Aanbestedingsfase bouwteam:  aanbesteding voorbereiden, uitschrijven en beoordelen inschrijvingen;

C. Fase DO/TO:  Bewaken budgetten/ voortgang / toetsen van het ontwerp aan PvE tijdens ontwerpproces;

D. Realisatie fase: Directievoering en toezicht.