Gemeente Enkhuizen – Uitbreiding Sporthal De Drecht

Het Project

De gemeente Enkhuizen is voornemens om een nieuwe sporthal met twee zaaldelen aan de bestaande sporthal De Drecht te realiseren, inclusief gevelrenovatie en asbestsanering. Uitgangspunt is oplevering in het eerste kwartaal van 2024. De nieuwe Sportzaal wordt op het terrein van Scholengemeenschap RSG Enkhuizen gebouwd.

Voor de begeleiding en realisatie van de sporthal heeft de gemeente een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgezet voor een projectmanagementbureau dat de verantwoording draagt voor de projectleiding, directievoering en toezicht tijdens de voorbereiding, bouw, oplevering en nazorg. Scope is de opdracht gegund.

Voor de eerste kennismaking heeft er een kickoff meeting met de stakeholders plaatsgevonden.

 

Bijzonderheden

De bestaande sporthal De Drecht blijft tijdens de realisatie in gebruik. Ook zal Scholengemeenschap RSG Enkhuizen toegankelijk moeten blijven voor schoolgaande kinderen. De bouwlocatie is aan de rand van een woongebied. Tijdens de uitvoeringsfase zal er een doordacht logistiek plan worden opgesteld om de veiligheid van iedereen te waarborgen.

Communicatie

Inloopavond presentatie ontwerp

Voor het ontwerp heeft Format Architecten uit Hoorn de opdracht gegund gekregen. Tijdens een inloopavond voor direct omwonenden, gemeentefunctionarissen en stakeholders zijn de plannen gepresenteerd en kon men vragen stellen aan het projectteam.