Woningstichting Het Grootslag – Projectmanagement Sloop-nieuwbouw Hoogkarspel

Het Project

Woningstichting Het Grootslag is eigenaar van 15 huurwoningen aan de Julianastraat 44-56 en Tuinstraat 13-27. De woningen zijn echter verouderd en na onderzoek is er besloten dat de optie sloop-nieuwbouw de beste is.

Er komen 28 3-kamerappartementen voor in de plaats. Het Schetsontwerp, Voorlopig- en Definitief Ontwerp wordt opgesteld door Raad Architecten. In bouwteam wordt vanaf VO het traject doorlopen met een aannemer en installatieadviseur. Start sloop en bouwrijp maken heeft inmiddels plaatsgevonden en is de realisatie gestart.

Bijdrage Scope

Scope verzorgt namens Het Grootslag het projectmanagement gedurende het volledige voortraject t/m start uitvoeringswerkzaamheden met de inzet van senior projectleider, kostendeskundige, directievoerder en toezichthouder.

Onderdelen van de opdracht betreffen:

  • VO/DO: ontwerpcoördinatie VO en DO.
  • DO/TO: bewaken budgeten en voortgang en toetsen van het ontwerp aan PvE tijdens ontwerpproces en definitief maken;
  • Werkzaamheden t.b.v. aanpassing bestemmingsplan;
  • Sloop coördineren;
  • Directievoering en toezicht tijdens sloop en bouw.

Status Project:

Status Project:

  • Start bouw: januari 2024 (eerste paal 30 januari 2024)
  • Stort fundering: half maart 2024
  • 1e verdiepingsvloer: juni 2024
  • 2e verdiepingsvloer: eind juli 2024
  • Verwachte oplevering: februari 2025

 

Artist impression Video

play