Gemeente Almere – Renovatie Dierenasiel Almere

Quickscan

De bouwkundige inspectie betreft een inventarisatie en onderzoek naar de bouw- en installatietechnische staat van het pand, mogelijk aanwezige overige opstallen en het terrein. Daarnaast is tijdens de opname de functionele prestatie beoordeeld op de aspecten gebruik, (brand)veiligheid, energiezuinigheid, gezondheid en milieu. Het is de bedoeling om in beeld te krijgen wat ze echt (financieel) moeten doen om het gebouw nog 5 jaar in stand te houden. De hieruit voortkomende (functionele) gebreken en het achterstallig onderhoud worden geïnventariseerd en voorzien van een kostenraming voor herstel.