Kosten
specialisme

Kostenadvies

Als opdrachtgever wilt u graag dat bouw- en verbouwplannen van uw pand worden gerealiseerd binnen het door u gestelde budget.

De financiële kaders van uw project brengen wij in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart. Vanaf de initiatief fase geven wij vorm aan de verschillende ontwikkelscenario’s en na de vaststelling van het budget, berekenen en bewaken wij de kosten in de verschillende planfasen. Daarbij rekenen wij niet alleen, maar denken wij ook mee over alternatieve mogelijkheden binnen de gestelde kaders.

 

Budgetbewakingsmodel

Ons doel is om in alle stadia van het bouw­proces ongewenste budgetoverschrijdingen te voorkomen. Met behulp van ons budget­bewakingsmodel kunnen wij op elk willekeurig moment in het bouwproces de actuele stand van de investeringskosten objectief en helder weergeven. Hierdoor heeft u gedu­rende het gehele bouwtraject controle over de uitgaven, en komt u niet voor ongewenste verrassingen te staan. Samen zorgen we ervoor dat uw wensen worden gerealiseerd binnen de gestelde kaders.

 

Naast de volledige budgetbewaking kan Scope de volgende werkzaamheden voor u verrichten op het gebied van bouwkostenmanagement:

  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • Investeringskostenbegrotingen
  • Elementenramingen
  • Directiebegrotingen
  • Beoordeling inschrijfbegroting
  • Begeleiding aanbesteding- en contractvorming
  • Meer- en minderwerk beoordeling