Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB)
beheren

Meerjarenonderhouds-begrotingen

Scope levert meerjarenonderhouds-begrotingen (MJOB) voor het beheren van bestaand vastgoed. In een MJOB worden ramingen gemaakt van de te verwachten kosten aan groot onderhoud, zoals schilderwerk, de vervanging van het dak en/of lift, etc.

De MJOB wordt door Scope opgezet in bijvoorbeeld Excel en is overdraagbaar aan uw organisatie om na het project het beheer goed in te richten. Daarnaast kan Scope deze werkzaamheden uitvoeren in specifieke softwareprogramma’s. De actualisatie van het MJOB kunt u hierdoor zelf verzorgen. Het is uiteraard ook mogelijk om dit door Scope te laten verzorgen.