Exploitatie
meer rendement

Exploitatiekosten

Doordat Scope in een vroeg stadium de exploitatiekosten inzichtelijk kan maken voor u, kunnen tijdens het ontwerptraject keuzes worden gemaakt voor investeringen die op lange termijn meer rendement opleveren voor uw organisatie. Naast duurzaamheid kan hierdoor ook de financiële kant van afwegingen een reden zijn om te kiezen voor meer investeringen tijdens de realisatie om daarmee de exploitatiekosten te beperken.