Bestekken en technische omschrijvingen
bestek

Ervaren bestekschrijvers

Scope heeft ervaren bestekschrijvers in dienst. Zij vervaardigen bestekken volgens de STABU-codering voor nieuwbouw, verbouw, renovatie, onderhoud of sloopprojecten. Een bestek is een zeer belangrijk contractstuk, aangezien niet alleen de bouwkundige elementen worden omschreven maar ook administratieve (financiële) voorwaarden. Het bestek vormt de basis van het contract tussen opdrachtgever en de aannemer. Het omvat de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de uitvoeringsvoorwaarden, de opleveringsdatum, de prijs en alle voorwaarden en voorschriften die daarbij van belang zijn. Naast bestekken kan Scope ook voorzien in het opstellen van een Technische Omschrijving. Dit is een vereenvoudigde versie van een bestek, die ook als contractstuk wordt toegepast.