Inspecties

Inspectie

Wij verzorgen verschillende soorten inspecties van vastgoed. Allereerst inspecties t.b.v. het opstellen van een MJOB (Meerjaren Onderhoud Begroting), maar ook inspecties t.b.v. een quickscan. Een quickscan van de bouwkundige staat en/of woontechnische kwaliteit wordt door een opdrachtgever gevraagd om tot één of meerdere haalbare scenario’s voor het betreffende (woon)complex te komen. Ook kan de vraag zijn om één of meerdere van te voren opgegeven scenario’s te onderzoeken.

Inzicht in bouwkundige staat

De resultaten uit dit onderzoek zijn bedoeld om te adviseren over de toekomst van het onderhavige complex.

Bij het inspecteren t.b.v. een quickscan is het van belang de bouwkundige staat op grove elementen inzichtelijk te krijgen en de mogelijkheid tot het aanbrengen van verbeteringen. Ook is het van belang om bij woningen de eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid te checken met de eisen uit het Bouwbesluit.