Asbest Toezicht
ARBO

Wetgeving

Vanuit de ARBO wetgeving is een opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers en omgeving op de bouwplaats. Bij hoog risicovolle werkzaamheden, zoals het saneren van asbest, is het verplicht om deskundig toezicht te houden. Scope levert gediplomeerde toezichthouders asbestsanering om hier namens u op toe te zien.