Rijnhart Wonen – Controle Marktconforme prijzen PO 2021

Het Project

Controle Marktconforme prijzen Planmatig Onderhoud PO 2021 en 2022

Rijnhart Wonen heeft voor 2021 8 complexen op de planning staan voor planmatig onderhoud in het kader van duurzaamheid. Rijnhart wonen wil controle van de kosten om te borgen dat de aangeboden prijzen marktconform is.

Bijdrage Scope

De kostendeskundigen van Scope controleren de ramingen voor het planmatig onderhoud van de betreffende complexen op marktconformiteit.