Politie – Renovatie Politiebureau Lijnbaansgracht Amsterdam

Het Project

Het project omvat o.a. de renovatie van de bestaande huisvesting van het politiebureau Robuust Basisteam Jordaan aan de Lijnbaansgracht (3143 m2 BVO) te Amsterdam.

In het pand is sprake van achterstallig onderhoud, verouderde installaties en gedateerde bouwkundige oplossingen. De doelstelling is om de panden technisch en functioneel geschikt te maken voor gebruik in de komende 10-15 jaar. De opgave bestaat uit het uitvoeren van achterstallig onderhoud, het technisch verbeteren zodat er voldoen wordt aan vigerende eisen en het oplossen van functionele vraagstukken in het pand.

Renovatie politiebureau Lijnbaansgracht Asmterdam

Na de verbouwing dient het gebouw een pand te zijn dat flexibel is en kan inspelen op snel veranderende ontwikkelingen in de toekomst. Een plek waar de Politie nu en ook in de toekomst haar werkzaamheden zo doeltreffend mogelijk kan uitvoeren en waar ruimte is voor technologische ontwikkeling. Hiervoor dienen de panden ‘flexgereed’ gemaakt te worden. Hierbij ligt de nadruk op de flexibiliteit van werkplekken en daarbij aansluitende ICT, het faciliteren van ontmoeting en verbinding, en passende huisvesting realiseren voor de werkprocessen van het basisteam en specialistische afdelingen.

Energielabel A++

Het dak is geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakbedekking. De gevel is na-geïsoleerd en voorzien van nieuwe spouwankers, nieuw voegwerk en het metselwerk is gereinigd en gehydrofobeerd. Daarnaast zijn alle kozijnen en waterslagen vervangen.

In het kader van verduurzaming zijn de volgende maatregelen doorgevoerd: verbetering van de bouwfysische schil, inclusief HR++-glas, toepassing van warmteterugwinning voor de luchtbehandeling en toepassing van verlichting o.b.v. LED-technologie. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een label A++. Het gebouw en de installaties in het gebouw zijn flexibel van opzet. Hierdoor kan in de toekomst eenvoudig worden ingespeeld op de veranderende eisen en inzichten.

Aan dit project werken GGH architecten (Greiner van Goor Huijten Architecten), Galjema B.V. Technisch Adviesbureau, Aannemersbedrijf Putter en Scope Bouwmanagement BV. Scope Bouwmanagement was verantwoordelijk voor de ontwerpcoördinatie en het kostenmanagement en heeft tijdens de uitvoering de directievoering en het toezicht verzorgd.