Aachener Grundvermögen – Nieuwbouw winkelunits en appartementen Wagenhoek

Het Project

Het project Wagenhoek is een nieuwbouwontwikkeling van Movement Real Estate, Van Deursen Group en Built to Build.

Het project omvat de bouw van 3 winkelunits en 6 appartementen. Aachener Grundvermogen, belegger en opdrachtgever, heeft in juli 2013 2 van de 3 winkelunits en de 6 appartementen aangekocht. Het object is gelegen in het centrum van Den Haag op de hoek van de Wagenstraat en de Grote Marktstraat.

Het gebouw genaamd De Markies heeft een klassieke uitstraling met grote winkelruimtes en veel natuursteen. De eindgebruikers van de winkelunits welke door AGV zijn aangekocht zijn Marks & Spencer, H&M en Zara. De ketens verzorgen zelf de afbouw van de winkel en installatieruimtes. De 6 appartementen op de 4e etage worden voorzien van een hoogwaardige afwerking en dakterras.

 

Bijzonderheden

Aachener Grundvermogen (AGV) is actief aan het beleggen in winkelvastgoed op A1 locaties in Nederland. Scope adviseert AGV in samenwerking Sponge Architects uit Amsterdam omtrent de aankoop en het beheer op verschillende aspecten.

Scope heeft voor aankoop van het object de contractstukken en het ontwerp getoetst op compleetheid en kwaliteit. Daarbij is met name de demarcatie tussen belegger, ontwikkelaar en huurder een belangrijk item geweest. Ten tijde van de aankoop was het contract met H&M al getekend. Gedurende de bouw is ook het contract met Zara afgerond.

De bestekstukken zijn gecontroleerd waarbij een aantal aandachtspunten betreffende de brandveiligheid, geluidsoverdracht van installaties en de afbouwkwaliteit van de woningen naar voren zijn gekomen.

Aansluitend heeft Scope namens AGV vertegenwoordigd om de om de voortgang en de kwaliteit van de uitvoering te monitoren. Ook zijn er een aantal onderhoudscontracten inhoudelijk beoordeeld.