De Alliantie – Renovatie 48 woningen Zeeheldenbuurt

Het Project

Aan de rand van Huizen ligt de Zeeheldenbuurt. De woning zijn in de jaren ‘70 gebouwd en toe aan een fikse opknapbeurt. De Alliantie maakt een plan voor een grondige renovatie. Tegelijkertijd wil men ook maatregelen nemen om de woningen in de toekomst energiezuiniger te maken.

 

Bijzonderheden

De Alliantie kiest ervoor om de renovatie in ‘‘bewoonde toestand’’ uit te voeren, dat wil zeggen dat de bewoners in de woning blijven gedurende de werkzaamheden. Dit vraagt om een speciale aanpak. De Alliantie stak dan ook veel energie in het creëren van draagvlak onder de bewoners.

 

Bijdrage Scope

Scope is in 2008 betrokken bij het project. Begonnen is met het grondig inspecteren van de woningen en het doen van thermo grafisch onderzoek. Daardoor ontstond een goed beeld van de bouwtechnische staat van de woningen. En kon advies worden gegeven over de te treffen duurzaamheidsmaatregelen. Scope maakte vervolgens het bestek voor de aanbesteding, begeleidde de aanbestedingsprocedure en stelde een directiebegroting op. Daarnaast boden we ondersteuning tijdens informatiebijeenkomsten voor bewoners en bewonerscommissie en beheerden het projectsecretariaat (o.a. notulen en opstellen van planning).