Almere – Transformatie kantoorgebouw naar appartementen

Het Project

Voor onze opdrachtgevers, een particuliere ondernemer en de Gemeente Almere, is Scope gevraagd een quickscan onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden en kosten voor herontwikkeling van een kantoorpand naar appartementen.

Het gebouw is in gebruik geweest als kantoor en staat al geruimte tijd leeg. De nieuwe eigenaar wil op korte termijn het bestaande kantoorpand transformeren tot sociale huurappartementen. De gewenste doelgroepen vanuit de Gemeente zijn jongeren / studenten tot 23 jaar  en een- en twee persoonshuishoudens ouder dan 23 jaar.

Bijdrage Scope

Door uitgebreide ervaring met dit soort transformaties kan Scope een compleet beeld geven van de werkzaamheden, uitdagingen en te verwachten kosten.

Tot nu toe door Scope uitgevoerde werkzaamheden zijn;

  1. Opname gebouw;
  2. Bouwbesluit toetsing;
  3. Beoordelen en inpassen advies akoestisch / geluidsadvies en brandveiligheid;
  4. Onderzoeken parkeergelegenheid en ontsluiting;
  5. Tekenwerk van schetsvoorstel nieuwe indeling t/m bouwaanvraagtekeningen;
  6. Bouw- en investeringskosten raming;
  7. Exploitatiekosten / bedrijfswaarde berekening inclusief huurberekening volgens WWS.
  8. Aanvragen Omgevingsvergunning