AWM – Ontwikkeling en Nieuwbouw Brede School Ilpendam

Het Project

Door de gemeente Waterland is in 2009 een aanbesteding uitgeschreven voor het ontwikkelen van de Brede School. De Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM) heeft de opdracht gekregen. De Brede School bestaat uit 2 basisscholen, een kinderdagverblijf, een BSO, peuterspeelzaal, gymzaal en een bibliotheek. De bestaande school en gymzaal zijn gesloopt, voor de school en gymzaal is een tijdelijke huisvesting geregeld. Er is een aparte aanbesteding gehouden voor sloopwerkzaamheden om zo tijdwinst en financieel voordeel te behalen.

 

Bijzonderheden

AWM is eigenaar van het gebouw. De scholen, peuterspeelzaal, bibliotheek en gymzaal is gefinancierd door de gemeente. Het gedeelte voor het kinderdagverblijf en BSO is door AWM zelf ontwikkeld en geëxploiteerd. De bewoners en ouders worden geïnformeerd via een website aangevuld door informatieavonden. De totale tijd van initiatieffase tot start uitvoering is 9 maanden. Tegelijkertijd met het ontwerpproces is gestart met het maken van een beheerplan.

 

Bijdrage Scope

Scope is verantwoordelijk voor het projectmanagement: aansturen en bewaken van het ontwerpproces en tijdens de uitvoering sturen op geld, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie. Naast het volledige projectmanagement is Scope verantwoordelijk voor het aansturen en opstellen van het beheerplan.