COA – Haalbaarheidsonderzoek tijdelijk AZC

Het Project

Het COA is in heel Nederland op zoek naar nieuwe opvangmogelijkheden voor vreemdelingen. In samenspraak met de gemeente Schagen zijn zes potentiële locaties onderzocht. Scope heeft geanalyseerd welke van deze zes locaties de meest geschikte is voor de realisatie van een nieuw tijdelijk asielzoekerscentrum.

Bijzonderheden

De locaties zijn gescreend op een aantal criteria, zoals: de mogelijkheden tot verwerving en realisatie, het maximaal te realiseren aantal wooneenheden, (sociale) veiligheid, bereikbaarheid, locatiepotentie en duurzaamheid. Met duurzaamheid wordt bedoeld of de locatie nog voor andere doeleienden bruikbaar is na sluiting. Zo ontstaat een win-win situatie voor zowel de tijdelijke bewoners als de inwoners van Schagen.
Naast locatie-onderzoek is ook gekeken naar verschillende type huisvesting, zoals: tijdelijke, semi-permanente en permanente huisvesting. Omdat een aantal ontwikkelaars plannen heeft voor woningbouw op de locaties zijn mogelijkheden verkend om kosten van bijvoorbeeld infrastructuur te delen. En is gekeken welke woningbouw interessant kan zijn voor de lokale bevolking na sluiting van het centrum. Uiteraard heeft Scope van alle opties de kosten in beeld gebracht, zodat een objectieve afweging mogelijk is.