De Alliantie – Renovatie Gooise Warande

Het Project

De Alliantie heeft het complex in juli 2006 aangekocht van alle 106 particuliere woningbezitters. Door deze overname was de Alliantie bezitter van het gehele complex. Reden voor verkoop was het achterstallige onderhoud, verouderde appartementen, leegstand en onvoldoende financiële middelen om ondermeer het achterstallig onderhoud op te lossen. De gehele voorbereiding, tot aan de aankoop, was een ingewikkeld proces waarbij veel partijen betrokken waren. Na de aankoop moest het complex geïnventariseerd worden en een plan worden gemaakt om alle problemen aan te pakken.

 

Bijdrage Scope

Scope was betrokken bij de onderhandeling met het bestuur inzake de overname en overdracht van het complex. Bij de sturing van het proces werd nauw samengewerkt met betrokkenen; notarissen, bestuurders, overheid en directie van de Alliantie. Scope heeft ook het gehele verbouwplan opgesteld, welke uit 5 fasen bestaat. Dit plan moet uiteindelijk leiden tot een gerenoveerd, eigentijds gebouw. Het door Scope gemaakte en bij te houden budgetoverzicht geeft de opdrachtgever een duidelijk beeld van de financiële verplichtingen. De verbouwing zal tot begin 2008 duren. De laatste fase van de planvorming bestaat uit het onderzoeken van de mogelijkheden tot realisatie van een nieuwbouw uitbreiding.