De Kombinatie – Grootonderhoud Vollenhoveflat

Het Project

De in 1967 gebouwde Vollenhove flat is de grootste galerijflat in West Europa. De flat bevat 728 huurwoningen, waarvan de meeste een gebruiksoppervlak van 90m2 hebben. De flat wordt geplaagd door een slecht imago en een hoog energieverbruik. Reden voor een grote onderhoudsbeurt volgens eigenaar De Kombinatie. De Kombinatie wil de leefbaarheid verbeteren door het energieverbruik te verlagen, de gevels op te knappen en de sociale veiligheid te verhogen.

 

Bijzonderheden

De bewoners blijven tijdens de renovatiewerkzaamheden in de woning. Dat betekent dat in nauw overleg met de bewonerscommissie een plan is opgesteld. De uitvoering vindt gefaseerd plaats.

 

Bijdrage Scope

Scope heeft allereerst de bouwkundige staat van de flat onderzocht. Op basis van het beschikbare budget heeft Scope vervolgens geadviseerd over 3 scenario’s met bouwkundige en energetische maatregelen. Belangrijk uitgangspunt bij de planuitwerking is om twee labelsprongen te bewerkstelligen, wat ruimschoots is gerealiseerd (van EPA label F naar B en van G naar C). In de loop van 2010 vindt de aan-besteding en prijsvorming plaats. Start uitvoering staat gepland voor 2de helft van 2010.