De Kombinatie – Quickscan Indische Buurt

Het Project

De 139 eengezinswoningen in de Indische Buurt zijn gebouwd tussen 1940 en 1950. Naast het dagelijks onderhoud zijn er in het verleden geen grootschalige ingrepen aan de woningen uitgevoerd. De bouwkwaliteit en de woontechnische kwaliteit lieten daardoor te wensen over. De Kombinatie had behoefte aan inzicht in de staat van de woningen. Daarom heeft Scope in opdracht van de Kombinatie een quick scan uitgevoerd. Op basis van de bevindingen zijn vervolgens twee onderhoudsscenario’s ontwikkeld: bouwtechnische instandhouding en groot onderhoud met woningverbetering. Voor beide scenario’s zijn de investeringen in beeld gebracht.

Bijzonderheden
Er is begonnen met desk research, waaronder het analyseren van de onderhoudshistorie. In vijf woningen zijn binnenopnames uitgevoerd. De buitenschil is volledig geïnspecteerd. Naast de bouwtechnische aspecten zijn ook de functionele aspecten beoordeeld. Hierbij werd ook de woonomgeving betrokken.

Bijdrage Scope
Scope heeft de opnames uitgevoerd en zorggedragen voor de afstemming met een constructeur en een adviseur bouwfysica. Ook heeft Scope de onderhoudsscenario’s uitgewerkt en de investeringsbegrotingen gemaakt. Deze rapportage vormt de basis voor de besluitvorming door het management van De Kombinatie.