Eigen Haard Amsterdam – Directievoering projecten

De Projecten

De Projecten

Naast de renovatieprojecten is Eigen Haard begonnen met projecten met als Thema Samen Verduurzamen (SAVE). Dat is het motto van Eigen Haard om met onze bewoners te werken aan minder energieverbruik en een schoner milieu.

Eigen Haard wil voor de energievoorziening van onze bewoners in 2050 geen broeikasgassen meer uitstoten. Daarvoor zet Eigen Haard nu al grote stappen. In 2019 hebben ze 1200 woningen via dit programma verduurzaamd. De komende jaren volgen er weer duizenden.

Scope is door Woningstichting Eigen Haard gevraagd om een directievoerder te leveren voor diverse projecten in uitvoering waaronder een ook aantal SAVE projecten

 

Project Van Heuven Goedhartlaan (SAVE) 
Eigen Haard is begonnen met het vervolg traject verduurzamen van de 400 woningen aan de Van Heuven Goedhartlaan te Amstelveen.

Dit project is het eerste SAVE project in Amstelveen. Bij een SAVE – SAmen VErduurzamen – project draait het om drie vormen van besparen: energie, geld en het milieu. Bij dit project worden de daken, spouwmuren, kopgevels en het binnenpakket geïsoleerd. Daarnaast  worden alle ramen vervangen door HR++ glas, worden alle voor- en balkondeuren vervangen en krijgen alle woningen mechanische ventilatie in de badkamer, keuken en het toilet.

  •  Versteviging galerijen

Vanaf het augustus 2019 worden in het kader van het protocol uitkragende balkons de galerijen van de flats verstevigd. De constructie uit de jaren zestig voldoet niet aan alle veiligheidseisen.

Project Simon Stevinstraat

Aan de Simon Stevinstraat in Amsterdam renoveert  Eigen Haard verschillende woningen.  De woningen voldoen niet meer aan de huidige eisen van veiligheid, gezondheid en energiegebruik. De woningen worden ingrijpend gerenoveerd, waaronder het herstellen van de fundering, het renoveren van de buitengevel en het opwaarderen van het binnen pakket. Dit project is inmiddels opgeleverd.

Project Transvaalbuurt

In september 2018 is gestart met de renovatie van woningen aan in de Transvaalbuurt. Bewoners zijn verhuist naar een andere (tijdelijke) woning. De renovatie vindt gefaseerd plaats. Scope verantwoordelijk is voor directievoering en kostenmanagement. Ondanks de beperkende maatregelen rond Corona hebben de werkzaamheden voor deze hoogwaardige renovatie van complex 1 (56 woningen, 4 bedrijfsruimten) en complex 2 (13 woningen, 3 bedrijfsruimten) gewoon doorgang gevonden.
De fundering is vernieuwd, de buitengevel wordt volledig gerenoveerd en ook het binnenpakket wordt ingrijpend opgewaardeerd waaronder nieuwe indeling, badkamer, keuken, trappen etc. De woningen krijgen goede isolatie met HR++ glas en mechanische ventilatie.

Project Laurierhof (SAVE)

In het najaar van 2020 is Eigen Haard gestart met het verduurzamen van de woningen in de Laurierhof 1-75 en Rozenstraat 83 -97 (oneven) . Bij dit Samen Verduurzamen project is het doel de woningen fijner en zuiniger te maken.