Dudok Wonen – Veiligheidsscan Vastgoed

Het Project

Het doel van dit project is om inzichtelijk te maken hoe het met de algehele veiligheid van de woningen van Dudok Wonen gesteld is.

Deze Veiligheidsscan richt zich op de navolgende hoofdonderdelen:

  • Brand: het voorkomen van brand, brandverspreiding en het zorgdragen voor veilig vluchten.
  • Koolmonoxide: het voorkomen van en signaleren van koolmonoxide in de woning.

 

  • Elektra: het voorkomen van onveilige situaties (elektrocutie, brand), ten aanzien van elektrische installaties als bedrading en    schakelmateriaal.
  • Gas: het voorkomen/beperken van onveilige situaties ten aanzien van gasinstallaties als gaslekkages in de woningen.
  • Bouwmaterialen: voorkomen/beperken van gezondheidsrisico’s doortoepassing van gevaarlijke bouwmaterialen.

Het onderzoek vindt plaats in geselecteerde woningen en appartementen in Hilversum, Bussum en Naarden.

Bijzonderheden

Werkzaamheden die Scope o.a. uitvoert in het kader van dit project.

  • Visuele inspectie van aantal geselecteerde eengezinswoningen en appartementencomplexen.
  • De opnameresultaten worden verwerkt in een opnamenotitie per woning met daarbij de behorende veiligheidsscore a.d.h.v. bovengenoemde veiligheidsonderdelen.