Eigen Haard – Renovatie Insulindeweg – Riouwstraat Amsterdam

Het Project

Het project bestaat uit 28 sociale huurwoningen, verdeeld over 7 panden. De woningen worden ingrijpende gerenoveerd. Deze renovatiewerkzaamheden bestaan uit cascowerkzaamheden: de noodzakelijke herstel-,en vernieuwingswerkzaamheden aan het pand zoals het herstellen van de fundering. Daarnaast worden er verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd: verbeteringen in de woning zoals het aanleggen van CV-installaties en het isoleren van de buitenschil. Ook krijgen de woningen een compleet nieuwe indeling en worden er meer nuttige vierkante meters gecreëerd door het samenvoegen van trappenhuizen.

Bijzonderheden
Het project is op de BIM en LEAN wijze tot stand gekomen en uitgevoerd. In het ontwerpteam is hierbij intensief samengewerkt om het model van de juiste informatie te voorzien.

Bijdrage Scope
Scope heeft de opnames uitgevoerd en in een quickscan onderhoudsscenario’s uitgewerkt inclusief de hierbij behorende bouwkosten geraamd. Deze rapportage heeft de basis gevormd voor de besluitvorming door het management van Eigen Haard.

Nadat het startbesluit genomen is heeft Scope op verschillende tijdsfases kostenramingen opgesteld, vanaf grof naar gedetailleerd en hebben we deelgenomen aan de ontwerpteamvergaderingen als extern bouwkostenadviseur. Tot slot hebben we de inschrijfbegroting van de aannemer gecontroleerd en de opdrachtgever geadviseerd m.b.t. de gunning. De inschrijfbegroting was in lijn met de door Scope geraamde bouwkosten.