Gemeente Alphen a/d Rijn – Centrum voor jeugd en gezin

Het Project

Op initiatief van de Rijksoverheid wordt in iedere gemeente een of meerdere centra voor Jeugd en Gezin (hierna: CJG) geopend. Hier wordt jeugdzorg in de breedste zin van het woord aangeboden. In Alphen aan den Rijn is al één CJG actief. In de wijken Nieuwe Sloot en 2e fase KLOP worden er twee nieuwe centra geopend. Voor beiden heeft Scope een ruimtestaat opgesteld.

 

Bijzonderheden

In beide CJG’s zijn verschillende organisaties gevestigd: GGD, maatschappelijk werk en een consultatiebureau. Doel van een CJG is het bundelen van jeugdzorg zodat deze toegankelijker wordt voor de verschillende doelgroepen. Daarnaast streeft men naar een betere samenwerking tussen de organisaties. In Alphen gebeurt dat door het delen van de balie, wachtruimte, toiletten, spreekkamers, onderzoekskamers en lunch/instructieruimte.

Scope heeft in korte tijd door middel van gesprekken met de diverse partners geïnventariseerd aan welke ruimten behoefte is en welke ruimten gedeeld kunnen worden. Onderzocht is hoe werkprocessen en werkruimten geoptimaliseerd kunnen worden. De resultaten zijn neergelegd in een praktisch leesbare en toepasbare ruimtestaat en een relatieschema.