Gemeente Amstelveen – Nieuwbouw 4 gymzalen

Het Project

Gemeente Amstelveen heeft Scope ingeschakeld voor het toezicht tijdens de realisatie van een viertal gymzalen in één complex. De 4 gymzalen staan op het terrein van het Hermann Wesselink College te Amstelveen. De gemeente Amstelveen is opdrachtgever voor de sporthal, waarvan het HWC één van de huurders wordt. De Amstelveense sportverenigingen mogen in de toekomst ook gebruik maken van de gymzalen.

Sloop-nieuwbouw

Om de bouw van de nieuwe sporthal mogelijk te maken dienen de bestaande gymzalen eerst te worden gesloopt. In het najaar van 2021 is het oude HWC gesloopt en op die vrijgekomen locatie wordt het nieuwe sportcomplex gebouwd. Begin maart 2022 is de eerste paal geslagen.

In voorjaar 2023 heeft de oplevering plaatsgevonden