Gemeente Amsterdam – Doorstart ontwikkeling Parooldriehoek

Het project

Door vertrek van Parool en Trouw eind jaren 90 is de Parooldriehoek een onsamenhangend geheel van de voormalige drukkerij, leegstaande kantoren en te slopen woningen. Het stadsdeel wil de leefbaarheid en sociale veiligheid van deze locatie verbeteren door een nieuw gemengd stedelijk woonmilieu met openbare ruimte te creëren. Na lange en moeizame planontwikkeling heeft de nieuwe eigenaar Het Oosten met het Stadsdeel besloten tot een doorstart van het project in nauwe communicatie met bewoners en belanghebbenden.

Bijzonderheden

Via een aantal reken- en tekensessies met scenario’s en modellen van de bekende Spaanse architect Busquets, werken partijen aan een succesvolle vernieuwing van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. De ingezette nieuwe communicatiewijze met bewoners is van groot belang voor de besluitvorming binnen het stadsdeel. Het planvormings-proces is daarmee sterk transparant en interactief ter verkrijging van de beste invulling met het grootste draagvlak.

Scope verzorgt in nauwe samenwerking met alle partijen het integrale project- en procesmanagement. Werkwijze is daarbij gericht op het introduceren en synchroniseren van een aantal gelijktijdige trajecten