Gemeente Diemen – Ontwikkeling Brede HOED

Het Project

De gemeente Diemen heeft samen met huisartsen uit Diemen plannen gemaakt voor de realisatie van een HOED (huisartsen onder één dak). De HOED zal gesitueerd worden aan de D.J. den Hartoglaan te Diemen. Op deze plaats staat nu een brandweerkazerne en de karakteristieke kerktoren `De Schuilplaats`. Om te komen tot een brede dienstverlening is vanuit de gemeente de wens geuit om ook een Ouder Kind Centrum (OKC) en het huidige Centraal Service Punt (CSP) op de nieuwbouwlocatie te vestigen. Vandaar de naam: Brede HOED.

Bijzonderheden

Voor het ontwikkelen van de Brede HOED is een nieuw gebouw nodig. De gemeente heeft aangegeven dat bij de nieuwbouw gestreefd moet worden naar het behoud van ´De Schuilplaats´.Daarom heeft de gemeente een studie laten uitvoeren naar de mogelijkheden tot behoud. Uit deze studie komt naar voren dat behoud van de kerktoren technisch en financieel mogelijk is.

Scope heeft een Programma van Eisen (PvE) geschreven, het ontwerp getoetst aan het PvE, een technisch programma van eisen opgesteld, advies gegeven op het gebied van de inrichting van de facilitaire organisatie, de huurprijs en de te verdelen (service) kosten.