Gemeente Drechterland – Onderzoek nieuwbouw MFA Schellinkhout
Onderzoek nieuwbouw MFA Schellinkhout

Het Project

Het burgerparticipatie project Vitale dorpen in Drechterland heeft sinds de start in 2015 al verschillende successen opgeleverd. In 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de uitwerking van een paar grootschaligere plannen zoals voor de ontwikkeling van het dorpscentrum van  Schellinkhout. Projecten die met de inbreng van inwoners tot stand zijn gekomen.

Ook in Schellinkhout zijn concrete ideeën voor het herinrichten van het dorp. Bewoners hebben twee allianties gesloten die zich hebben gebogen over de thema’s Wonen en Dorpsfuncties. Samen met de gemeente hebben zij een stedenbouwkundige visie laten maken om richting te geven aan de toekomst.

 

Op basis van de visie is een ontwikkelplan opgesteld. Een nieuw dorpshuis, gymzaal en woningbouw zijn de belangrijkste onderdelen van dit plan. Het voorkeursscenario gaat er vanuit dat er een nieuw dorpshuis komt, een binnensportvoorziening en appartementen op en rond de locatie van de huidige dorpshuis. Gemeente Drechterland wil a.d.h.v. deze ideeën een multifunctionele accommodatie (MFA) ontwikkelen in deelgemeente Schellinkhout. Achter de huidige school wil de gemeente een terrein voor buitensporten maken. Vanuit recente ontwikkelingen dient het programma van de huidige school toegevoegd te worden aan het in concept uitgewerkte ontwikkelprogramma.

Gemeente Drechterland wil a.d.h.v. ideeën die voortkomen uit het burgerparticipatie Vitale dorpen een multifunctionele accommodatie (MFA) ontwikkelen in Schellinkhout.