Gemeente Drechterland – Onderzoek nieuwbouw MFA Westwoud
Onderzoek nieuwbouw MFA Westwoud

Het Project

Gemeente Drechterland wil een multifunctionele accommodatie (MFA) ontwikkelen in deelgemeente Westwoud en heeft Scope gevraagd voor het uitvoeren van onderzoek naar de ontwikkeling van deze MFA. Onderdelen van de opdracht betreffen het opstellen van een functioneel en ruimtelijk PvE, een kostenraming, een aanzet tot een beheerplan en het opstellen van de planning.

Tevens moet er voor de huidige en vrijkomende locatie een adviesrapport “haalbaarheidsonderzoek vrijkomende locatie”. worden opgesteld.

Klik hier voor het laatste nieuws omtrent MFA: intentieverklaring getekend.

Klik hier voor een krantenbericht in Noordhollands Dagblad

Klik hier voor nieuws op site gemeente Westwoud over de bewonersavond.

Klik hier voor laatste info over ontwerp MFA