Staedion – Gepland onderhoud Lijsterbesstraat

Het Project

Staedion gaat onderhoud uitvoeren op het complex Lijsterbesstraat (3 portiekflats met in totaal 47 woningen op de verdiepingen en begane grond). Het uit te voeren onderhoud moet het complex gereed maken voor een verdere exploitatietermijn van 30 jaar, waarbij een minimale energie-index van <1,2 (label A) gehaald kan worden.

 

Bijzonderheden

Scope heeft voor Staedion in 2016 een  bouwkundig onderzoek (quickscan) inclusief bouwkostenraming uitgevoerd welk als basis heeft gediend voor het te nemen intern projectbesluit voor het project Lijsterbesstraat.