Staedion – Gepland onderhoud Lijsterbesstraat

Het Project

Staedion heeft onderhoud uitgevoerd op het complex Lijsterbesstraat (3 portiekflats met in totaal 47 woningen op de verdiepingen en begane grond). Door het uit te voeren onderhoud wordt het complex gereed gemaakt voor een verdere exploitatietermijn van 30 jaar, waarbij een minimale energie-index van <1,2 (label A) gehaald kan worden.

Bijdrage Scope

Scope heeft voor Staedion een  bouwkundig onderzoek (quickscan) inclusief bouwkostenraming uitgevoerd welk als basis heeft gediend voor het te nemen intern projectbesluit voor het project Lijsterbesstraat.