Wooncompagnie – Grootonderhoud 77 woningen Middenmeer

Het Project

Een levendig, toekomstbestendig Middenmeer. Met dat doel startten Wooncompagnie en de gemeente een kleine tien jaar geleden de herstructurering van Middenmeer. Diverse deelprojecten zijn al gerealiseerd of worden later opgepakt. In opdracht van Wooncompagnie heeft Scope voor één van de deelprojecten de technische voorbereiding verzorgt.
Het betreft het  grootonderhoud van de 77 woningen aan de Torenstraat, Poststraat, Havenstraat en Kanaalweg in Middenmeer. De uitvoering van het grootonderhoud start medio september 2014.
Tot het moment van de werkzaamheden worden de woningen door Interim Vastgoedbeheer verhuurd. Door de goede contacten en afspraken met de (tijdelijke) bewoners heeft Scope toegang gekregen tot alle woningen en zijn alle woningen grondig geïnspecteerd.
Bijdrage Scope
Door de 100% opname ontstond een goed beeld van de bouwtechnische staat van de woningen. Op basis van de bevindingen is een complete lijst met maatregelen per woning ingevuld. Vervolgens heeft Scope de onderhoudsscenario’s per deelproject uitgewerkt en het bestek voor aanbesteding opgesteld. Tijdens de uitvoering verzorgt Scope namens de Wooncompagnie de directievoering en toezicht.