Nationale Borg – Grootonderhoud

Het Project

De Nationale Borgmaatschappij NV heeft een kantoor in de binnenstad van Amsterdam. Het centrum van Amsterdam is als beschermd stadsgezicht aangewezen en Werelderfgoed van Unesco. Het bouwproject omvat het grootonderhoud aan de panden Keizersgracht 163, 165 en 167 en Leliegracht 27 te Amsterdam. Het kantoor bestaat uit 4 panden, elk verschillend van bouwstijl. Nr. 167 is een rijksmonument, nr. 163 is orde 3 en 2 andere panden zijn beeldbepalend. De stalen kozijnen tochten en sommige kunnen niet meer open. Er zijn lekkages en de verwarming is werkt niet goed. Er is een opname gemaakt van de bouwkundige staat. Dit is verwerkt in een meerjarenonderhoudsplan.

 

Bijzonderheden

De stalen kozijnen worden vervangen door houten kozijnen. Dit geeft een ander aanzicht. Voor de werkzaamheden van het rijksmonument is een monumentenvergunning aangevraagd. Tijdens de uitvoering bleef het kantoor operationeel. Er was nauwe afstemming nodig tussen de opdrachtgever en de aannemer.

 

Bijdrage Scope

Scope heeft het Meerjarenonderhoudsplan opgesteld, het projectmanagement verzorgd waaronder bestek en tekeningen maken, vergunninngen aanvragen, aanbesteding aannemer + contactafsluiting en de projectbegeleidng inclusief toezicht tijdens de uitvoeringsfase.