OSG De Meergronden Almere – Herinrichting zuid- en oostvleugel

Het Project

Door landelijke wijzigingen in de beroepsgerichte VMBO opleidingen zijn met ingang van het schooljaar 2015-2016 nieuwe examenprogramma’s ingesteld. Als gevolg hiervan zijn er nieuwe eisen gesteld aan de fysieke omgeving. Om hieraan te voldoen zijn de zuid- en de oostvleugel van OSG De Meergronden in de zomervakantie verbouwd.
Het werk bestond in hoofdzaak uit bouwkundige en installatietechnische aanpassingen ten behoeve van:
  • het creëren van nieuwe praktijklokalen voor koken en haarverzorging  en een nieuwe toiletgroep  in de zuidvleugel;
  • het realiseren van nieuwe klaslokalen door het plaatsen van nieuwe wanden en binnenpuien in de oostvleugel;

Scope heeft voor dit werk de technische omschrijving opgesteld, de aanbesteding begeleid en tijdens de uitvoering voor directievoering en toezicht gezorgd.