Nieuwbouw Drooghe Weert
Nieuwbouw Drooghe Weert

Het Project

Het nieuw te bouwen complex voor gehandicapten conform de eisen van het ministerie, mogelijk gemaakt door het samenvoegen met seniorenhuisvesting.

Bijzonderheden
Het project is tot stand gekomen in samenwerking met Philadelphia. Deze organisatie draagt zorg voor de huisvesting van gehandicapten. Het plan wordt gerealiseerd op de locatie van het huidige pand van Philadelphia en zal in de toekomst naast huisvesting voor gehandicapten ook seniorenwoningen omvatten. Laan & Koning architecten heeft hier een passend ontwerp voor weten te maken met een overdekte binnentuin, passend op de huidige locatie en binnen het bestemmingsplan.

Scope heeft het project middels een “total engineering” opdracht uitgevoerd. Hierbij opereert Scope als opdrachtgever en spil naar alle betrokken partijen. Kwaliteit, tijd en kosten werden hierdoor in optimale vorm gecombineerd.