DMO Almere – Nieuwbouw school De Weerga

 

 

Het Project

Het overheidsbeleid is erop gericht om zwakbegaafde kinderen zoveel mogelijke binnen het reguliere basisonderwijs onder te brengen. De gemeente Almere heeft besloten toch ruimte te realiseren voor het bijzonder onderwijs (cluster3 voorziening / ZMLK). In het gebouw bevinden zich 22 lokalen, een aula, paramedische ruimte, een gymzaal, speelzaal, douches, een therapeutisch zwembad, kantoren en een werkruimte.

Bijzonderheden
Het strakke, langwerpige bouwvolume met een ontsluiting via een middengang heeft een efficiënte bruto-netto verhouding. Het perspectivisch effect van de geronde middengang die begint en eindigt bij een groot raam creeërt door het gehele gebouw een prachtige zichtlijn naar buiten. Deze ervaring wordt nog versterkt door de aanwezige lichtstraat.

Bijdrage Scope

Gedurende de voorbereiding en uitvoering is Scope namens de gemeente verantwoordelijk voor het projectmanagement / directievoering. Middels een strakke budgetering wordt het project i.s.m. de architect en adviseurs binnen het vastgestelde budget gerealiseerd.