Wonen Midden Delfland – Ondersteuning begroting Planmatig onderhoud 2021

Het Project

Ondersteuning begroting Planmatig onderhoud 2021

Wonen Midden-Delfland is een woningstichting met 1650 verhuureenheden in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland.

Scope is door WMD ingeschakeld om de kwaliteit van de meerjarenonderhoudsbegrotingen te beoordelen en met aanbevelingen te komen waarna een jaarbegroting Planmatig onderhoud 2021 in goed overleg met Wonen Midden-Delfland opgesteld kan worden.

De meerjaren onderhoudsbegrotingen voor de VvE’s zijn d.m.v. een quickscan  geactualiseerd om tot een goede onderbouwde jaarbegroting 2021 te komen. Daarvoor moeten er op 11 complexen conditiemetingen o.b.v. NEN2767 uitgevoerd. Er wordt per jaar een derde van het bezit bezocht voor conditiemetingen. De selectie van deze complexen is willekeurig.

Scope heeft een Plan van aanpak aangeleverd voorzien van concrete maatregelen om de kwaliteit van de MJOB het komende jaar te verbeteren.