AWM – Ontwikkeling Huisartsen Onder Een Dak

Het Project

Het ontwikkelen van een Huisartsen onder Een Dak praktijk als uitbreiding van de bestaande Apotheek in het hart van Monnickendam.

Bijzonderheden
De HOED-praktijk is gerealiseerd op gemeentegrond welke aangekocht moest worden. Voor de terreininrichting moest naast het omleggen van kabels en leidingen een bushokje verplaatst worden. Daarnaast moesten er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Complexe randvoorwaarden voor een ambitieus project. Om te zorgen voor een goede prijskwaliteitverhouding en om de investeringen binnen de overeengekomen kaders te houden is er tijdens de uitwerking naar meerdere alternatieven gekeken. Het project is in een bouwteam met W3-architecten & ingenieurs en een regionale aannemer gerealiseerd.

Bijdrage Scope
In opdracht van AWM was Scope nauw betrokken vanaf de initiatieffase t/m de oplevering. Hiermee is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het bouwprojectmanagement gedurende de voorbereiding en de uitvoering (directievoering).