Velison Wonen – Actualisatie MJOB en opstellen concept jaarbegroting

Het Project

Velison Wonen is een woningcorporatie die circa 3800 woningen verhuurd in de regio Velsen.

Binnen de corporatie bestond de behoefte aan een actualisatie en upgrade van het onderhoudsbeleid. Scope is in 2016 als adviseur ingeschakeld om de kwaliteit van de aanwezige meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJOB’s) te onderzoeken, beoordelen en te toetsen aan het beleid van Velison. Na besluitvorming over de gepresenteerde conclusies en aanbevelingen, is Scope vervolgens gevraagd om de MJOB’s en het gehanteerde softwarepakket IBV zowel financieel als technisch operationeel bruikbaar te maken. Daarnaast heeft Scope conditiemetingen uitgevoerd.

 

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Conditie metingen volgens NEN 2767
  • Bepalen en verwerken maatregelen in Meerjaren planning
  • Vaststellen planmatig onderhoud 2018 als onderdeel van de jaarbegroting

Een van onze medewerkers is bij de afdeling Vastgoed gedetacheerd. Op deze manier waren er korte lijnen met de medewerkers van de opdrachtgever en kon op een efficiënte en eenduidige manier aanpassingen en aanvullingen in het onderhoudsysteem gedaan worden.