Gemeente Amsterdam – Particuliere pandverbetering

Het Project

Veel panden in Oud-West verkeren in matige tot slechte staat van onderhoud. D.m.v. particuliere woningverbetering wil het stadsdeel ervoor zorgen dat de panden weer opgeknapt worden en op het basiskwaliteitsniveau van het Bouwbesluit worden gebracht. Dat betekent dat het casco, de fundering en het binnenwerk aan het Bouwbesluit moet voldoen. Uitgangspunt is dat zij weer voor 15 jaar technisch goed kunnen functioneren. Opdracht is om het achterstallig onderhoud van de (bedrijfs)ruimten te inventariseren en daarmeer de ondernemers en eigenaren te stimuleren om de (bedrijfs) ruimten op te knappen.

Bijzonderheden
Veel bedrijfsruimten worden gebruikt als opslagplaats door marktkooplieden. Met name in de uitvoeringsfase is een goed relatie met zo weinig mogelijk overlast voor de markt en een intensieve communicatie van wezelijk belang voor het welslagen van het project.

Bijdrage Scope
Scope verzorgt de opnamen van de panden en het opstellen van de kostenraming. Daarnaast verzorgt Scope de informatieavonden en het overleg met de eigenaren. In de uitvoering wordt toezicht en controle uitgevoerd door Scope.