Staatsbosbeheer – Pilot EPA advisering Vastgoed

Het Project

Staatbosbeheer wil stappen doen in het verduurzamen van het gebouwbezit. Dit wordt onder andere ingegeven door de positie van dit groene bedrijf binnen de overheid en de maatschappelijke ontwikkelingen in het bijzonder. Naast de aangescherpte regelgeving met betrekking tot EPA–U-certificering, vraagt de ambitie naar “energieneutraal“ een duidelijker beleid binnen de organisatie.

2 sporen beleid

Hierbij wordt gekozen voor een twee sporen beleid te weten:

  1. Stappen zetten die moeten zorgdragen dat op tijd wordt voldaan aan wet – en regelgeving;
  2. Beleid voorstellen doen welke de basis gaan vormen voor realisatie duurzaamheid vanaf heden tot 2030.

Om te kunnen voldoen aan de toekomstige wet- en regelgeving dient voor 2023 een deel van de gebouwen bezit minimaal te voldoen aan de EPA-U C-classificatie.

 

Bijdrage Scope

Om dit project in goede banen te leiden is Staatsbosbeheer met een pilot van 10 gebouwen begonnen om daarmee te ervaren welke resultaten dit geeft en daarmee snel en efficiënt de overige gebouwen aan te pakken.

Staatsbosbeheer heeft Scope gevraagd een beperkt duurzaamheidsadvies op te stellen voor 10 gebouwen. Het betreft een bepaling van het huidige labelniveau, een advies omtrent te nemen maatregelen om op label C uit te komen en een verdere eenvoudig aan te brengen rendabele maatregelen.

Na de inspecties zijn de adviesrapporten opgesteld voor de te nemen maatregelen die nodig zijn om het doel, dat Staatsbosbeheer wil behalen, te bereiken.