Stichting Onderwijsgroep Amersfoort – Nieuwbouw en renovatie JVO Gymnasium

Het Project

De Stichting Onderwijsgroep Amersfoort in Amersfoort heeft in 2018 opdracht gegeven om het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt gelegen aan het Thorbeckeplein nr. 1 te Amersfoort te vernieuwen en uit te breiden. De huidige huisvesting van het Stedelijk Gymnasium sluit niet aan bij de omvang en onderwijsvisie van de school, noch bij de regelgeving.

Het gebouw is niet groot genoeg voor het aantal leerlingen, het gebouw is sterk verouderd en de onderwijsvisie van de school vraagt meer flexibiliteit en een andere indeling dan in het huidige gebouw aanwezig.

Het gebouw staat in een Rijksbeschermd Stadsgezicht. Het gebouw is zelf geen monument. Het is een beeldbepalend gebouw in de laagste categorie. Het oorspronkelijke gebouw dateert uit 1919. In de loop der tijd is het oorspronkelijke gebouw op meerdere plaatsen uitgebreid. Er staat nu een noodaula bij het gebouw en een aantal noodlokalen.

Architectenburo Kristinsson is verantwoordelijk voor het ontwerp en voor het werk is aannemersbedrijf Klaassen gecontracteerd.

 

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Gedurende de realisatie van de bouwwerkzaamheden is de school elders gehuisvest.

Het oude gebouw is van bovenaf gezien in een H-vorm gebouwd. De middenbeuk is gesloopt en daarvoor in de plaats is er een nieuwe middenbeuk gekomen die naadloos aansluit op de oude zijbeuken. Deze zijbeuken worden volledig gerenoveerd o.a. nieuwe pannen en geïsoleerd dubbel monumentenglas.

Er zijn in de jaren veel noodlokalen bijgebouwd. Deze zijn in het nieuwe ontwerp niet meer terug te vinden. De nieuwe gymzaal is volledig verdiept aangelegd onder de nieuwe middenbeuk en terras.

 

November 2019

Feestelijke opening van het nieuwe gebouw.

Na een ingrijpende verbouwing, werd eind november het geheel vernieuwde gebouw van het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium aan het Thorbeckeplein in Amersfoort officieel geopend.
Voor de gelegenheid kwam Johan van Oldenbarnevelt zelf langs om het lint door te knippen.

Niet alleen de uitstraling van dit vooroorlogse pand is prachtig. Het voldoet ook aan het laatste bouwbesluit en klimaateisen. Zo liggen er 340 zonnepanelen op het dak en kunnen docenten het klimaat in de lokalen individueel beheren. Een smiley op het display van de thermostaat geeft aan of het CO2-peil laag genoeg is.

In het laatste half jaar tijd is er ontzettend veel werk verricht om de school in gebruik te kunnen nemen na de herfstvakantie. En die deadline is gehaald.

Klik hier voor krantenartikel De Stad Amersfoort

 

Oktober 2019

Het gebouw is in de laatste fase van afbouw en zal in de loop van oktober worden opgeleverd.

April 2019

In Amersfoort hebben we bij de nieuwbouw en verbouw van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt de dakvloer bereikt.
Daarbij is het 16 ton wegende dragende vakwerkspant van 21m lengte en 5m hoogte goed zichtbaar. Het spant is in een geheel ’s nachts getransporteerd en met de assistentie van een tweede kraan op de plaats gehesen.

November 2018:

De sloopwerkzaamheden zijn achter de rug. Nu focus op de nieuwbouw (middenbeuk) en verbouw van de bestaande zijbeuken.

Bij de bestaande bouwdelen zijn inmiddels de dakpannen vervangen. Tevens worden de gevelkozijnen geschilderd, waarbij gelijktijdig het enkel glas wordt vervangen door geïsoleerd dubbel monumentenglas welke in de bestaande roederamen wordt geplaatst.

Augustus 2018:

De sloopwerkzaamheden van de middenbeuk van Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt in Amersfoort zijn bijna afgerond.

Na de bouwvak zal gestart worden met het grondwerk en optrekken van het nieuwe gedeelte tussen de bestaande zijbeuken.