Gemeente Nijkerk – Quickscan kantoortransformatie tijdelijke huisvesting statushouders

Het Project

De gemeente Nijkerk is eigenaar van het kantoorpand te Nijkerk. Het kantoorgebouw wordt momenteel gebruikt als dependance van de gemeente Nijkerk. Deze heeft Scope gevraagd een quickscan uit te voeren om het bestaande kantoorgebouw te transformeren voor het tijdelijk huisvesten voor alleenstaande statushouders. De quickscan bestond uit een locatieonderzoek, opname van bouwkundige staat en technische installaties, toetsing aan het bouwbesluit en verwachte bouwkosten. Ook is er tekenwerk verricht voor het indelen van woonunits in de bestaande kantooruimten.

Bijzonderheden
De quickscan -inclusief opnames, toetsingen en berekeningen- is binnen één week uitgevoerd.

Bijdrage Scope
Scope heeft alle werkzaamheden -behorend bij de quickscan- uitgevoerd. Dit bestond deels uit deskresearch maar ook het uitvoeren van (technische) opnames, tekenwerk en een bouwkosten berekening.